Er zal een grote strijd gaan plaatsvinden op de zilvermarkt die de prijs naar nieuwe all-time highs zal duwen. Deze strijd zal gebaseerd zijn op wat ik een ‘vierledige aanval’ noem. Het zijn niet alleen kopers van fysiek zilver die de strijd zullen winnen, maar ook drie andere belangrijke componenten zullen meespelen. Deze componenten omvatten zilver ETF’s, en institutionele en industriële vraag.

In mijn nieuwste YouTube video getiteld ‘Grote strijd op de zilvermarkt = veel hogere prijzen’, geef ik veel grafieken die laten zien hoe deze vier verschillende componenten bij de vraag naar zilver, tot veel hogere prijzen zullen leiden. Hoewel we ons nog maar in de eerste fase van deze strijd bevinden, zal dit uitgroeien tot een omvang die een enorme hoeveelheid vraag zal AANTREKKEN welke de zilvermarkt zal verpletteren. Dus de strijd zal beginnen wanneer MASSIEVE VRAAG het AANBOD overstijgt.

Steve St. Angelo onafhankelijk onderzoeker voor edelmetalen bij SRSrocco

Een artikel van Steve St. Angelo
verbonden als onafhankelijk onderzoeker bij SRSRocco Report
Website: SRSRoccoReport


Bij muntenbaren.nl willen we graag informatie delen over goud, zilver en alles wat met edelmetaal te maken kan hebben. Vandaar artikelen van bekende en minder bekende auteurs over goud en edelmetaal. Meningen waar je het mee eens kunt zijn of niet, maar het dwingt je wel na te denken….
Veel plezier met dit artikel van Steve St. Angelo van de website SRSRocco Report


DISCLAIMER
MuntenBaren biedt intelligente, goed onderzochte informatie aan voor mensen met interesse in de economie en investeringen. Noch MuntenBaren, noch enige van de eigenaren, functionarissen, directeuren, werknemers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, service- en inhoudleveranciers, producenten of agenten bieden financiële adviesdiensten. Wij verkondigen ook geen wonderen. We verstrekken deze inhoud en meningen alleen aan lezers, zodat ze weloverwogen investeringsbeslissingen kunnen nemen. U mag in geen geval meningen die MuntenBaren op deze of enige andere (dochter) website aanbiedt, interpreteren als financieel advies.